Panoramo de la Granda Insulo : abonu la gazeton!

Cet article est seulement en espéranto

Ĉu interesas vin malkovri la vivon en parto de Afriko, precize en Madagaskaro?
Ĉiumonate Henriel, eks-instruisto, skribas gazeton pri la ordinara vivo de la loĝantoj sur tiu granda insulo.
Kiel ili vivas en la lernejoj, en la familioj, kiom kostas ekzemple la rizo? Vi malkovros apartajn belajn regionojn, kien vi eble vojaĝos!
Li rakontas ankaŭ kaŝitajn rakontojn pri la francoj kiuj lastajn jarcentojn terure kondutis sin.
Henriel profesie vivas per nia internacia lingvo, li estas subtenata de Esperanto Plus! Ĉu vi jam aŭdis pri Esperanto Plus?
Se vi deziras pli scii pri li, pri la realeco de la vivo en tiu afrika angulo vi povas aboni lian gazeton pagante 30 € jare por dek du numeroj.
Legonte la faman gazeton vi helpos tra via abono malagasan familion.
Se vi volas subteni aŭ volas pli da informoj, kontaktu min ĉe esperanto.tarn.lavaur ĉe gmail.com.

Esperante

MICHEL